Şartlar Ve Koşullar


GENEL KULLANIM ŞARTLARI, GENEL KURALLARI VE YASAL SORUMLULUKLARI

Lütfen, Rengar.Net mağazasını kullanmadan önce aşağıda yazılı olanları dikkatli bir şekilde okuyunuz.

Eğer bu sayfada belirtilen şartların herhangi biri sizin için uygun değilse lütfen Rengar.Net sitesini kullanmayınız.

Sipariş vermeniz bu sayfada yazılı şartları kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

Rengar.Net aşağıda belirtilen genel ve özel koşulları dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

Rengar.Net’i ziyaret ettiğinizde bu sayfayı da tekrar ziyaret etmeniz değişebilecek üyelik ve kullanım şartlarını görmeniz açısından önemlidir.

1- Kullanım ve Güvenlik Kuralları

Rengar.Net herkese açık bir hizmet sitesidir. Mağazada üyeler ve misafirler için sunulan tüm ürün ve hizmetleri incelemek ücretsizdir.

Aşağıdaki yazılı durumlarda, site yönetimi üyenin site kullanımını engelleyebilir ve aşağıdaki girişimlere karışan kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutar:

1.a. Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgileri, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olmayan bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda.

1.b. Sitede yer alan ürünlerin ve içeriğin kısmen veya tümüyle kopyalanarak farklı amaçlarla kullanılması veya kullanılmaya çalışılması durumunda.

1.c. Üyelere verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılması durumunda (Şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyet ile kullanılmasından da) doğrudan ÜYE sorumludur. Aynı şekilde ÜYE, internet ortamında bir başkasının IP adresini, elektronik posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz.
Bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük ÜYE’ye aittir.

1.d. Sitenin genel güvenliğini tehdit edecek, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi durumunda.

1.f. Üyenin/Kullanıcının, Rengar.Net kampanyalarının, Rengar.Net’in satış sisteminin veya İnternet sitesinin herhangi bir açığından (teknik, vs.) faydalanarak, Rengar.Net’e zarar vermesi, haksız bir menfaat sağlaması, tekrarlanan uygulamalar yapması, gerçeğe uymayan fiilleri, kampanya veya satış koşullarında istenen şartları sağlamamasına rağmen, bunlardan yararlanması gibi Rengar.Net’i kampanyalarının, satış sisteminin veya internet sitesinin kötüye kullanılmasının Rengar.Net tarafından tespit edilmesi durumunda,Rengar.Net’in kanunundan doğan tüm haklarının yanında söz konusu işlemleri iptal etme; kullanıcının üyeliğine son verme; satış sözleşmesini tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı bulunmaktadır.

1- Ek olarak Rengar.Net’i ziyaret eden kullanıcıların bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, ip adresleri, görüntülenen sayfalar) onlara daha iyi hizmet edebilmek ve güvenlik amacı ile takip edilmektedir.

2 - İçerik Kullanımı

2.a. Bu sitede yer alan herhangi bir ürünü veya yazıyı diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak yasaktır.(reklam amaçlı paylaşımlar hariç)

2.b. Ayrıca sitenin tasarımında ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan ve her hakkı Rengar.Net’e ait olan yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.

3 - Üyelik Kuralları

3.a. Rengar.net üyesi, sipariş işlemlerini tamamladıktan sonra bu sözleşmede belirtilen şartlara uymalıdır.

3.b. Üye, Rengar.Net sitesi ve hizmetlerinden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, Borçlar Yasası, diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Rengar.Net’in hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder.

Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk üye’ye aittir.

3.c. İşbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklere veya Rengar.Net sitesinde bildirilen genel kurallara uymaması nedeniyle, Rengar.Net tarafından geçici veya sürekli olarak üye’nin Rengar.Net’den yararlanması engellenebilir ve/veya üyeliği iptal edilebilir.

3.d. Üye, diğer üyelerin ve ziyaretçilerin Rengar.Net’i kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veritabanlarını otomatik programlarla yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez. Verileri yanıltıcı hile girişimlerinde bulunamaz. Aksi takdirde üyeliğinin sonlandırılacağı gibi bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluğu kabul eder.

3.e. Rengar.Net ile yapılan mail ve destek mesajlaşmaların yedeğinin alınması kişilerin sorumluluğundadır ve Rengar.Net tarafından önerilmektedir. Mesajlaşmaların yedeklerinin alınmaması nedeniyle kaybolmasından, silinmesinden ve hasar görmesinden Rengar.net sorumlu tutulamaz.

3.f. Üye, Rengar.Net’den kopyalanmış veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden Telif Hakkı, Ticari Marka ve her türlü Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamı notlarını silemez veya çıkartamaz.

3.g. Siparişi iptal etme işlemi, Rengar.Net yönetimi tarafından yapılmaktadır.

4 - Sipariş Durumu / İade

4.a. Üye sipariş verdiğinde, sistem tarafından Sipariş Durumunuz “Beklemede” olarak adlandırılacaktır. Bu ödemenizin kontrol edildiği anlamına gelir.

4.b. Ödeme İşleminiz den sonra hesabınızda ki Sipariş Durumunuz “İşleniyor” olarak adlandırılacaktır. Bu elo boost işleminizin sürdürüldüğü anlamına gelir.

4.c. Siparişiniz tamamlandığında Sipariş Durumu “Tamamlandı” olarak değişecektir.

4-d. Üyenin siparişini iptal edebilmesi için ilgili siparişaşağıdaki şartları sağlamalıdır: 

 – Verilen tahmini süreye istinaden çok fazla gecikme,

 – Çok sayıda üst üste bozgun (8 ve üzeri) 

 – Lig düşme 


MÜŞTERİ, Servisten faydalanmaya başlandığı andan itibaren bu katılım sözleşmesinin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve sözleşmenin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder. 

MÜŞTERİ işbu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeniyle Rengar.Net’i uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin edecek olup, Rengar.Net, MÜŞTERİ’nin sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için MÜŞTERİYE’ye aynen rücu hakkını haizdir.

5 - Rengar.Net’in Hak ve Yükümlülükleri

5.a. Teslim edilen hesabın ceza alması Rengar.Net’in sorumluluğunda değildir ve Rengar.Net bu gibi olaylardan sorumlu tutulamaz. Buna istinaden Rengar.Net her zaman üzerine düşen önlemi almaktadır. 

5.a.b Ceza alma durumu: Bu gibi durumlarda Rengar.Net müşteri memnuiyeti için hizmeti üzerinde araştırma yapar eğer bir bulguya rastlanamaz ise iade/telafi durumu söz konusu olmaz. 

Örneğin tarafınızca bir arkadaşınıza attığınız mesajda elo boost hizmetinden yararlandığınızı söylemeniz ceza almanıza neden olabilir. Bu nedenle Rengar.Net hiç bir zaman hesabınıza ceza verilmeyceğini %100 garanti edemez. 

5.b. Rengar.Net, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında, yararlandırılacağını, üyenin paylaşıma açtığı kişisel bilgileri dışındaki bilgilerin hiç bir şekilde yasal zorunluluklar hariç üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılmayacağını kabul ve taahhüt eder.Üyenin Rengar.Net sitesinin çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj, kazançlara müdahale amaçlı girişimler ve/veya saldırıya neden olduğunun tespit edilmesi veya Resmi makamlardan, üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi halinde, Rengar.Net ilgili üyenin kimlik bilgilerini araştırma ve açıklama hakkına sahiptir.

5.c. Rengar.Net taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu sözleşmede herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı değişiklik yapabilir. Rengar.Net’in her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurmak, servisin içeriğini değiştirmek veya iptal etmek hakkı vardır. 

Üye işbu tasarrufu peşinen kabul eder. Rengar.Net, yenilenmiş güncel kullanım şartlarını yine aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile sitesinde yayınlanacak, gerek gördüğü takdirde elektronik posta ile üyeye bildirilecektir. Yenilenmiş güncel kullanım şartları, Rengar.Net’de yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Rengar.Net sitesinin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır.

İşbu sözleşme hükümlerine aykırı materyalleri Rengar.Net sitesine göndermiş olan üyenin üyeliği, herhangi bir bildirim yapılmaksızın Rengar.Net tarafından tek taraflı olarak sona erdirilebilir.

6 - Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi

Üye kayıt işlemini tamamladığı andan itibaren işbu sözleşmede belirtilen şartları kabul etmiş ve iş bu sözleşme yürürlüğe girmiş sayılır. Sözleşme, üyeliğin sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.

Tebligat Adresleri

7.a. Rengar.Net sitesi üyelerinden peşinen posta adreslerini istememektedir. Ancak üyenin Rengar.Net’e bildirdiği eposta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.

7.b. Taraflar, mevcut epostalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski epostalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

7.c. Yine Rengar.Net’in üyenin kayıtlı eposta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim e-postanın Rengar.Net tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra üyeye ulaştığı kabul edilecektir. ÜYE, bu katılım sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

info@rengar.net

Saygılarımızla 

Rengar.Net